Villkor

Välkommen till Flygprisjakt

Dessa villkor beskriver reglerna och bestämmelserna för användningen av Skyvacays webbplats.

Genom att gå in på denna webbplats antar vi att du accepterar dessa villkor till fullo. Fortsätt inte att använda Skyvacays webbplats om du inte accepterar alla villkor som anges på denna sida.

Följande terminologi gäller för dessa villkor, sekretesspolicy och ansvarsfriskrivning och alla eller alla avtal: “Kund”, “Du” och “Din” hänvisar till dig, den person som går in på denna webbplats och accepterar företagets villkor. “Företaget”, “Oss själva”, “Vi”, “Vårt” och “Oss”, syftar på vårt företag. “Parti”, “Parter” eller “Oss”, avser både kunden och oss själva, eller antingen kunden eller oss själva. Alla villkor hänvisar till det erbjudande, acceptans och övervägande av betalning som krävs för att genomföra processen för vår assistans till kunden på det mest lämpliga sättet, antingen genom formella möten med en bestämd varaktighet eller på något annat sätt, i det uttryckliga syftet att uppfylla Kundens behov med avseende på tillhandahållande av företagets angivna tjänster/produkter, i enlighet med och föremål för gällande lag i USA. All användning av ovanstående terminologi eller andra ord i singular, plural, versaler och/eller han/hon eller de, tas som utbytbara och hänvisar därför till detsamma.

Småkakor

Vi använder oss av cookies. Genom att använda Skyvacays webbplats samtycker du till användningen av cookies i enlighet med Skyvacays integritetspolicy.

De flesta av dagens interaktiva webbplatser använder cookies för att vi ska kunna hämta användarinformation för varje besök. Cookies används i vissa delar av vår webbplats för att möjliggöra detta områdes funktionalitet och för att underlätta användningen för de personer som besöker. Vissa av våra affiliate/annonspartners kan också använda cookies.

Licens

Om inget annat anges äger Skyvacay och/eller dess licensgivare de immateriella rättigheterna för allt material på Skyvacay. Alla immateriella rättigheter är reserverade. Du kan se och/eller skriva ut sidor från Skyvacay för ditt eget personliga bruk med förbehåll för de begränsningar som anges i dessa villkor.

Användarkommentarer

 1. Detta avtal börjar på dagen för detta.
 2. Vissa delar av denna webbplats erbjuder möjlighet för användare att publicera och utbyta åsikter, information, material och data (”Kommentarer”) inom områden på webbplatsen. Skyvacay granskar, redigerar, publicerar eller granskar inte kommentarer innan de visas på webbplatsen och kommentarerna återspeglar inte synpunkter eller åsikter från Skyvacays agenter eller dotterbolag. Kommentarer återspeglar åsikten och åsikten hos den person som lägger upp en sådan åsikt eller åsikt. I den utsträckning det är tillåtet enligt tillämpliga lagar ska Skyvacay SERVICE inte hållas ansvarigt eller ansvarigt för kommentarerna eller för eventuella förlustkostnader, ansvar, skador eller utgifter som orsakas och eller lids till följd av användning av och/eller uppslag av och/eller uppkomst av kommentarerna på denna webbplats.
 3. Skyvacay förbehåller sig rätten att övervaka alla kommentarer och att ta bort alla kommentarer som de anser vara olämpliga, stötande eller på annat sätt strida mot dessa villkor.
 4. Du garanterar och representerar att:
  1. Du har rätt att publicera kommentarerna på vår webbplats och har alla nödvändiga licenser och samtycke för att göra det;
  2. Kommentarerna gör inte intrång i någon immateriell äganderätt, inklusive utan begränsning upphovsrätt, patent eller varumärke, eller annan äganderätt som tillhör tredje part;
  3. Kommentarerna innehåller inget ärekränkande, ärekränkande, stötande, oanständigt eller på annat sätt olagligt material eller material som är ett intrång i integriteten
  4. Kommentarerna kommer inte att användas för att värva eller marknadsföra affärer eller anpassade eller presentera kommersiella aktiviteter eller olaglig aktivitet.
 5. Du ger härmed Skyvacay en icke-exklusiv royaltyfri licens att använda, reproducera, redigera och auktorisera andra att använda, reproducera och redigera någon av dina kommentarer i alla former, format eller media.
 6.  

Hyperlänkar till vårt innehåll

 1. Följande organisationer kan länka till vår webbplats utan föregående skriftligt godkännande:
  1. Statliga myndigheter;
  2. Sökmotorer;
  3. Nyhetsorganisationer;
  4. Onlinekatalogdistributörer när de listar oss i katalogen kan länka till vår webbplats på samma sätt som de hyperlänkar till webbplatser för andra listade företag; och
  5. Systemomfattande ackrediterade företag förutom att söka ideella organisationer, välgörenhetsköpcentra och välgörenhetsinsamlingsgrupper som inte får hyperlänka till vår webbplats.
 2. Dessa organisationer kan länka till vår hemsida, till publikationer eller till annan webbplatsinformation så länge som länken: (a) inte på något sätt är vilseledande; (b) inte felaktigt antyder sponsring, stöd eller godkännande av den länkande parten och dess produkter eller tjänster; och (c) passar in i sammanhanget för den länkande partens webbplats.
 3. Vi kan överväga och godkänna efter eget gottfinnande andra länkförfrågningar från följande typer av organisationer:
  1. allmänt kända konsument- och/eller företagsinformationskällor som handelskammare, American Automobile Association, AARP och Consumers Union;
  2. dot.com community-webbplatser;
  3. föreningar eller andra grupper som representerar välgörenhetsorganisationer, inklusive webbplatser som ger välgörenhet,
  4. onlinekatalogdistributörer;
  5. Internetportaler;
  6. redovisnings-, juridik- och konsultföretag vars primära kunder är företag; och
  7. utbildningsinstitutioner och branschorganisationer.
  8. Värdföretag tillhörighet hyperlänkar.
  9. Reseerbjudanden innehåll och sökmotorer för resor

Vi kommer att godkänna länkförfrågningar från dessa organisationer om vi fastställer att: (a) länken inte skulle återspegla ogynnsamt på oss eller våra ackrediterade företag (till exempel branschorganisationer eller andra organisationer som representerar i sig misstänkta typer av företag, såsom arbete på- hemmöjligheter, ska inte tillåtas länka); (b)organisationen inte har ett otillfredsställande resultat hos oss; (c) fördelen för oss från synligheten som är förknippad med hyperlänken uppväger frånvaron av ; och (d) där länken är i samband med allmän resursinformation eller på annat sätt överensstämmer med redaktionellt innehåll i ett nyhetsbrev eller liknande produkt som främjar organisationens uppdrag.

Dessa organisationer kan länka till vår hemsida, till publikationer eller till annan webbplatsinformation så länge som länken: (a) inte på något sätt är vilseledande; (b) inte felaktigt antyder sponsring, godkännande eller godkännande av den länkande parten och dess produkter eller tjänster; och (c) passar in i sammanhanget för den länkande partens webbplats.

Om du är bland de organisationer som anges i punkt 2 ovan och är intresserad av att länka till vår webbplats, måste du meddela oss genom att skicka ett e-postmeddelande till Vänligen inkludera ditt namn, ditt organisationsnamn, kontaktinformation (såsom ett telefonnummer och/ eller e-postadress) samt webbadressen till din webbplats, en lista över alla webbadresser från vilka du tänker länka till vår webbplats, och en lista över webbadresserna på vår webbplats som du vill länka till . Vänta 2-3 veckor för svar.

Godkända organisationer kan hyperlänka till vår webbplats enligt följande:

  1. Genom att använda vårt företagsnamn; eller
  2. Genom att använda den enhetliga resurslokaliseraren (webbadress) som är länkad till; eller
  3. Genom att använda någon annan beskrivning av vår webbplats eller material som länkas till är det vettigt i sammanhanget och formatet för innehållet på den länkande partens webbplats.
   Ingen användning av SUPER BOOKING SERVICE-logotypen eller andra konstverk kommer att tillåtas för länkar utan ett varumärkeslicensavtal.

Iframes

Utan föregående godkännande och uttryckligt skriftligt tillstånd får du inte skapa ramar runt våra webbsidor eller använda andra tekniker som på något sätt förändrar den visuella presentationen eller utseendet på vår webbplats.

Förbehåll av rättigheter

Vi förbehåller oss rätten att när som helst och efter eget gottfinnande begära att du tar bort alla länkar eller någon särskild länk till vår webbplats. Du samtycker till att omedelbart ta bort alla länkar till vår webbplats på sådan begäran. Vi förbehåller oss också rätten att när som helst ändra dessa villkor och dess länkpolicy. Genom att fortsätta att länka till vår webbplats samtycker du till att vara bunden till och följa dessa länkningsvillkor.

Borttagning av länkar från vår webbplats

Om du av någon anledning finner någon länk på vår webbplats eller någon länkad webbplats stötande, kan du kontakta oss om detta. Vi kommer att överväga förfrågningar om att ta bort länkar men har ingen skyldighet att göra det eller att svara direkt till dig.

Även om vi strävar efter att säkerställa att informationen på denna webbplats är korrekt, garanterar vi inte dess fullständighet eller riktighet; Vi förbinder oss inte heller att säkerställa att webbplatsen förblir tillgänglig eller att materialet på webbplatsen hålls uppdaterat.

Innehållsansvar

Vi har inget ansvar eller ansvar för något innehåll som visas på din webbplats. Du samtycker till att gottgöra och försvara oss mot alla anspråk som härrör från eller baserat på din webbplats. Ingen länk(ar) får visas på någon sida på din webbplats eller i något sammanhang som innehåller innehåll eller material som kan tolkas som ärekränkande, obscent eller brottsligt, eller som gör intrång, på annat sätt kränker eller förespråkar intrång eller annan kränkning av någon tredje parts rättigheter.

Varning

I den maximala utsträckning som tillåts enligt tillämplig lag, utesluter vi alla representationer, garantier och villkor relaterade till vår webbplats och användningen av denna webbplats (inklusive, utan begränsning, alla garantier som följer av lag med avseende på tillfredsställande kvalitet, lämplighet för ändamålet och/eller användandet av rimlig omsorg och skicklighet). Ingenting i denna ansvarsfriskrivning kommer att:

begränsa eller utesluta vårt eller ditt ansvar för dödsfall eller personskada till följd av vårdslöshet;

begränsa eller utesluta vårt eller ditt ansvar för bedrägeri eller bedräglig felaktig framställning;

begränsa något av vårt eller ditt ansvar på något sätt som inte är tillåtet enligt tillämplig lag; eller

utesluta något av vårt eller dina ansvar som kanske inte är undantagna enligt tillämplig lag.

De begränsningar och uteslutningar av ansvar som anges i detta avsnitt och på andra ställen i denna friskrivning: (a) omfattas av föregående stycke; och (b) styr allt ansvar som uppstår under ansvarsfriskrivningen eller i samband med ämnet för denna ansvarsfriskrivning, inklusive ansvar som uppstår i kontrakt, vid skadeståndsansvar (inklusive vårdslöshet) och för brott mot lagstadgad skyldighet.

I den mån webbplatsen och informationen och tjänsterna på webbplatsen tillhandahålls kostnadsfritt, kommer vi inte att hållas ansvariga för förlust eller skada av något slag.

Kontaktinformation

Om du har några frågor angående någon av våra villkor, vänligen kontakta oss.